Pla de Reobertura de Centres

A continuació us deixem la informació del Pla establert per la Reobertura de Centres:

PLA DE REOBERTURA DE CENTRES

Recordeu que no estarà permesa l’entrada al centre a cap alumne/a que no s’hagi apuntat prèviament, i que caldrà portar aquest document degudament signat com a requisit imprescindible per accedir a l’edifici escolar.

Declaració responsable Ed. Infantil

Declaració responsable Ed. Primària

Publicació del Barem Provisional

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el nostre centre en primera petició amb el barem provisional a 29/05/2020:

Nota important: Hem detectat errades en la puntuació provisional que es corregiran en la publicació del barem definitiu. Per a qualsevol aclariment contacteu amb el centre de dilluns a divendres al telèfon 93 785 75 86

INFORME BAREM PROVISIONAL

 

(Us recordem que la presentació de reclamacions al barem provisional és del 2 al 5 de juny.)

Ajuts de Menjador Escolar Curs 2020-2021

Sin título

PROCÉS:

 1.    A partir del dia 28 de maig s’enviarà a totes les famílies que durant el curs 2019-20 han presentat sol·licitud d’Ajut de Menjador un SMS amb un enllaç on podran visualitzar l’ESBORRANY de l’ajut de menjador.

 2.    Si les dades que consten a l’esborrany són correctes, només haureu de clicar SIGNAR  a la pantalla del mòbil per VALIDAR L’ESBORRANY.

Per a finalitzar el tràmit us demanarà que feu una foto al vostre DNI/NIE o Passaport i tramiteu la validació.

 3.    Si les dades no són del tot correctes i cal comunicar alguna variació ( noms erronis, adreces, nens/es sol·licitants de l’ajut, etc.) al mateix esborrany hi trobareu un enllaç cap a la Seu Electrònica, que us portarà al tràmit de MODIFICACIÓ DE L’ESBORRANY.

 4.    Si tot i així necessiteu orientació per a la tramitació de la sol·licitud de l’Ajut de Menjador Escolar, en l’esborrany se us informarà que podeu sol·licitar CITA PRÈVIA TELEFÒNICA al 010.

 5.    Les famílies que vulguin presentar una SOL·LICITUD NOVA ho podran fer per dues vies :

  •  SEU ELECTRÒNICA:

Aquest any i de forma excepcional tots els tràmits a la seu electrònica per als Ajuts de Menjador no requereixen disposar de l’idCAT mòbil, fet que facilita la gestió d’aquests tràmits.

A la Seu electrònica hi trobareu el Tràmit de sol·licitud nova per a Ajut de Menjador. Al formulari cal introduir les dades de la unitat familiar i dels menors pels quals es sol·licita l’ajut.  També hi ha espai per penjar-hi la documentació addicional, si s’escau.

  • CITA PRÈVIA TELEFÒNICA:

Podeu sol·licitar Cita Prèvia Telefònica al 010. Els tècnics/es de Serveis Socials us trucaran el dia i hora indicada a la cita concertada i us ajudaran a fer el tràmit per la Seu Electrònica.

 Important: per a fer el tràmit de la Sol·licitud Nova és imprescindible disposar del número IDALU del menors, excepte en els menors de P3. Si no el teniu contacteu amb l’escola.

 6.    CITA PRÈVIA TELEFÒNICA:

La Cita Prèvia es pot sol·licitar:

Calendari de preinscripció i matrícula

 

Fases de la preinscripció
Dates
​Publicació de l’oferta inicial
8 de maig
Presentació de sol·licituds
amb suport informàtic
Del 13 al 22 de maig
Presentació de sol·licituds
amb cita prèvia​
Del 19 al 22 de maig
Presentació de documentació
Fins al 25 de maig
Publicació de les llistes amb el
barem provisional
29 de maig
Presentació de reclamacions al
barem provisional
Del 2 al 5 de juny
Resolució reclamacions (últim dia per introducció
i modificació de sol·licituds)
8 de juny fins a les 15.00 h
Publicació de llistes amb el barem un
cop resoltes les reclamacions
9 de juny
Sorteig
9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives
11 de juny
Publicació de l’oferta final
6 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera
7 de juliol
Matrícula
Del 13 al 17 de juliol
Finalització de la matrícula
Del 20 al 27 de juliol