Convocatòria de beques per a alumnes amb necessitats educatives especials

Benvolgudes famílies,

Us informem que s’ha obert la convocatòria per a sol·licitar les beques per a alumnes amb necessitats educatives especials

ATENCIÓ, les podeu portar al centre fins el dia 23 de setembre.

Els ajuts són per:

1-      Alumnat que presenta necessitats educatives especials associades a:

  • Discapacitat de la que resulti la necessitat de rebre educació especial  (No s’inclouen sota aquest concepte els reforços escolars) Cal acreditar la discapacitat amb el certificat de disminució o dictamen d’escolarització.
  • Pel que fa als alumnes amb discapacitat només es validaran les sol·licituds que presentin la certificació del CAD juntament amb la certificació de l’EAP  que aquesta discapacitat comporta la necessitat d’un suport educatiu.

Per tant, un alumne amb dictamen però sense certificat de disminució del CAD NO podrà optar a l’ajut.

  • Trastorn    greu de conducta (incloent TDAH), que requereixi determinats suports i atencions educatives específiques, per un període o al llarg de tota de la seva escolarització.

El suport educatiu pot ser per reeducació pedagògica i/o del  llenguatge.

2- Alumnat  amb necessitat  específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals que requereixi seguir programes específics complementaris a l’educació reglada.

Procediment:

Famílies:

  1. Emplenar el formulari amb les dades personals i acadèmiques, a través d’internet.
  2. Presentar-lo al gabinet o centre que realitza la reeducació o programa especial, per tal que complimenti i signi l’apartat corresponent. Aquest centre ha d’elaborar i lliurar a la família el programa de treball a desenvolupar durant les sessions (remarquem que cal que sigui el programa, no l’estudi diagnòstic).
  3. Presentar al centre educatiu el formulari amb les dades anteriors completades, i acompanyades del programa del centre de reeducació, fins el 23 de setembre.

L’enllaç per a formalitzar les sol·licituds és el següent:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/

Us recomanem que ho feu amb temps suficient!