NORMES SANITÀRIES

Casos en els quals el nen/a ha de quedar-se a casa i durant quant de temps:

Brutícia o manca d’higiene: Fins que no hi hagi evidència de canvi

Febre (temperatura superior a 37’5º): S’ha de quedar a casa de 18 a 24 h

Diarrea: Fins la seva desaparició

Estomatitis, naftes a la boca: Fins la seva desaparició

Escarlatina: 7 dies des de l’inici de la medicació

Galteres: Fins a la curació (mínim 9 dies)

Hepatitis: Fins la normalització de les anàlisis

Polimelitis: 30 dies (germans 15 dies)

Polls: Fins la desaparició del paràsit i la mort de les llémenes

Rubèola: 4 dies des de l’inici de la medicació

Tuberculosi: Fins que es disposi d’un informe pediàtric d’innocuïtat

Varicel·la: Fins l’assecament de les lesions

Xarampió: 7 dies des de l’erupció

Bronquitis i pulmonia: Fins a la curació

En el cas de les següents malalties l’alumne/a es quedarà a casa fins la seva recuperació, excepte quan porti un informe del pediatra que no pot encomanar-les als altres companys/es:

  •  Erupcions o altres alteracions a la pell
  •  Conjuntivitis purulenta (lleganyes amb pus groc)
  •  Muguet (mal blanc)
  •  Parasitosi intestinal