Horari d’atenció a les famílies

Cada tutor/a disposa d’una hora dins del seu horari per atendre les families. A la reunió d’inici de curs cadascuna de les tutores i dels tutors us anirà informant de quina és la seva hora d’atenció.

Sempre que sigui possible és recomanable demanar hora als tutors/es uns dies abans. També és convenient demanar hora per ser atesos per qualsevol membre de direcció.

L’horari de visites de l’equip directiu, durant aquest curs és:

* Directora: dilluns de 15’45 a 16’30h i divendres de 9 a 9’45h

*Cap d’Estudis: dijous de 9 a 10h

*Secretària: dilluns i dimarts de 9 a 9’45h